Nasljedno pravo

Nasljedno pravo

Nasljedno pravo

– Savjetovanje i zastupanje u ostavinskom postupku;
– Sastav oporuka;
- Savjetovanje i sastavljanje privatnih, javnih i međunarodnih oporuka;
- Sastavljanje i savjetovanje prilikom sklapanja ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju;
- Zastupanje nasljednika i trećih osoba s pravnim interesom u ostavinskom postupku pred nadležnim javnim bilježnikom;
- Postavljanje zahtjeva za sastavljanje smrtovnice i pokretanje ostavinskog postupka;
- Dioba nasljedničke zajednice nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju;
- Ustup nasljedničkog udjela;
- Odricanje od nasljedstva;
- Sudski sporovi između nasljednika i drugih osoba (utvrđenje sastava ostavinske imovine, uračunavanje darova, utvrđenje visine nužnog dijela, isključenje nasljednika, utvrđenje oporuke ništetnom).