Naknada štete

Naknada štete

Naknada štete

- Prijava nezgode i osiguranja po polici života
- Pripremanje i sastavljanje zahtjeva za naknadu štete od prometne nesreće
- Podnošenje zahtjeva za naknadu štete zbog ozljeđivanja u padovima i ozljedama na radu
- Zastupanje u sudskim postupcima, podnošenje tužbe
- Zastupanje u svezi regresnih potraživanjima
- Zastupanje u postupcima radi naknade štete pred osiguravajućim kućama (prijava štete, sastavljanje i podnošenje odštetnih zahtjeva, sklapanje nagodbe s osiguravajućom kućom);
- Zastupanje u sudskim parničnim postupcima radi naknade štete;
- Naknada imovinske štete pretrpljene u vezi s prometom (prometne nesreće, totalna šteta, kupoprodaja novog ili rabljenog vozila s materijalnim nedostacima, oštećenje vozila prilikom popravka ili servisa);
- Naknada imovinske štete povodom smrti, teške tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja (troškovi liječenja, izgubljena zarada, umanjena radna sposobnost, umanjena mogućnost poslovnog napredovanja i razvoja);
- Naknada druge imovinske štete (opasne stvari ili djelatnosti, odgovornost zbog materijalnih nedostataka proizvoda, šteta zbog nestručno obavljenih građevinskih radova, profesionalna odgovornost, uništenje imovine, požar, poplava, itd.);
- Naknada neimovinske štete (povreda prava osobnosti, duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti, naruženost, strah, kleveta, duševne boli zbog smrti bliske osobe, duševne boli zbog povrede slobode;
- Imovinskopravni zahtjevi oštećenika u kaznenim i prekršajnim postupcima (adhezijski postupak);
- Ovršni postupci radi prisilne naplate štete utvrđene pravomoćnim sudskim odlukama ili nagodbama.